SHY en ANBI

Stichting Historisch Ypenburg

Contact gegevens
Postadres: Eiklaan 10, 2282 AV Rijswijk
E-mail: shy@historischypenburg.nl
URL: www.historischypenburg.nl/shy

Fiscaal: 8168.00.571
KvK: 27262266
IBAN: NL38RABO 0154902551 Zie HVBY

Doelstelling
De historie van Ypenburg bewaren en levend houden, door verwerving en beheer van Ypenburgse erfgoederen en door visualisatie en informatieoverdracht.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bestuurssamenstelling
Bert Huijgen, voorzitter;
Wil van Mil, secretaris;
Henk Kronenberg, penningmeester.

Beloning bestuurders
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd en ontvangen ook geen onkostenvergoeding.

Personeel Vereniging
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleidsplan
Het beheren van het Ypenburgs erfgoed dat in handen is van of in bruikleen is gegeven aan Stichting Historisch Ypenburg en de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg.
Het stimuleren dat Ypenburgse historisch relevante informatiebronnen en objecten worden behouden.
Het ondersteunen van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg in de uitvoering van de doelstellingen van beide organisaties.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De stichting heeft in 2015 de volgende activiteiten ontplooid:
– Beheer van Ypenburgs erfgoed.
– Medewerking verleend aan de jaarlijkse herdenking en het naspelen van de Slag om Ypenburg.
– Ondersteuning van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg.

Financieel
Resultaat 2015 en balans 31-12-2015

shy_resultaten2015