HVBY en ANBI

Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg

Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg (HVBY)
Laan van Hoornwijck 260 (Curtiss Corner in Piet Vinkcentrum),   2497 ED DEN HAAG
Bijeenkomsten op woensdag- en donderdagochtend van 10:00 tot 12:30 uur en op woensdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur.

IBAN: NL38RABO0154902551
Fiscaal: 8229 97 204
KvK: 50913867
URL: www.historischypenburg.nl
E-mail: hvby@historischypenburg.nl
Postadres: Eiklaan 10 2282 AV Rijswijk

Doelstelling
Het onderzoeken en presenteren van de historie van Buitenplaats Ypenburg en het verrichten van hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan/werkplan 2018
– ondersteunen van de jaarlijkse herdenking van de Slag om Ypenburg
– het informeren van de jeugd over de meidagen in 1940
– het ontwikkelen en uitbrengen van een historie-spel over Ypenburg
– het verzorgen van lezingen en informatie
– het archieveren van historisch foto en gedrukt materiaal
– het vastleggen van historische verhalen over Ypenburg.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en enkele leden. De bestuurders worden aangesteld voor een periode van 4 jaar. Het bestuur van de vereniging doet jaarlijks verslag (balans en staat van baten en lasten) aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het financiële verslag vast.

Beloning bestuurders
De bestuurders van de vereniging zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

Personeel Vereniging
De vereniging heeft geen personeel in dienst en is volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet van de leden van de vereniging.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering jaarlijks verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten van de vereniging. Hieronder de belangrijkste activiteiten:

 • wekelijkse werkgroep bijeenkomsten op de woensdag- en donderdagochtend
 • lezing Over Slag om Ypenburg op 16 en 22 april
 • voorlichting over herdenking op 10 mei voor schoolkinderen van de De Vlieger
 • Dag van de Haagse Historie op het Plein te Den Haag op 18 april
 • naspelen van de Slag om Ypenburg op zaterdag 9 mei
 • herdenking Slag om Ypenburg op 10 mei
 • het uitbrengen van het jeugdboekje Ypenburg 10 mei 1940
 • het verspreiden van het boekje op de basisscholen in Leidschenveen en op Ypenburg
 • deelname aan het Waterfestijn op Ypenburg op 14 juni
 • maquette “gered” van luchthavengebouw Ypenburg op vliegveld Hoogeveen op 16 juli
 • lezing over Ypenburg in Museum Rijswijk op 8 oktober
 • verhaal over verkeerstoren op Ypenburg voor schoolkinderen op 1 december
 • vele contacten met bezoekers die vragen hadden over Ypenburg

Financiële verantwoording van 2015
Vastgesteld in algemene ledenvergadering op 3 maart 2015.
jaarrekening-hvby-2015-blad1