Stichting Historisch Ypenburg (SHY)

 

ANBI informatie

Fiscaal: 8168.00.571
KvK: 27262266

Contact gegevens
Secretaris SHY
Jhr. van Riemsdijklaan 2
2497 BT DEN HAAG

IBAN: NL82 ABNA 0442 3723 37
URL: www.historischypenburg.nl/shy
E-mail: hvby@historischypenburg.nl
tel. 06-54911709

Doelstelling
De historie van Ypenburg bewaren en levend houden, door verwerving en beheer van Ypenburgse erfgoederen en door visualisatie en informatieoverdracht.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bestuurssamenstelling
Bert Huijgen, voorzitter;
Wil van Mil, secretaris;
Henk Kronenberg, penningmeester.

Beloning bestuurders
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd en ontvangen ook geen onkostenvergoeding.

Personeel Vereniging
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleidsplan
Het beheer van het Ypenburgs erfgoed in beheer van de Stichting en de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg.
Het stilmuleren dat Ypenburgse historisch relevante informatiebronnen en objecten worden behouden.
Het ondersteunen van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg in de uitvoering van de doelstellingen van beide organisaties.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De stichting heeft in 2015 de volgende activiteiten ontplooid:
– Beheer van Ypenburgs erfgoed.
– Medewerking verleend aan de jaarlijkse herdenking en het naspelen van de Slag om Ypenburg.
– Ondersteuning van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg.

Financieel
Resultaat 2015 en balans 31-12-2015

shy_resultaten2015