B- en C-Kamp

      Geen reacties op B- en C-Kamp

Aan de Brasserskade was Kamp Brasserskade gevestigd bestaande het B- en het C-kamp.  De hoofdingang was gelegen aan de Brasserskade. Via het B-kamp was het C-kamp te bereiken en via een rondweg het A-kamp.

Op het B-kamp waren naast de legeringsgebouwen ook de facilitaire voorzieningen ondergebracht. Zoals het hospitaal van de Militaire Geneeskundige Dienst (MGD), LUVA-mess (Luchtmacht Vrouwen Afdeling), de officiers- en onderofficiers mess en de manschappenkantine en daarnaast de eetzaal. Ondersteunende zaken zoals wapenkamer onderkomen voor de officier van piket, wachtgebouw met cellen, gebouwen voor de GEVO, MIVO en de WZZ, filmzaal kledingmagazijn en diverse bureaus zeer bekende bureaus voor het personeel waren het bureau van de Korps administratie en het Bureau Buitenland. Telefoon- en telex centrale, de ruimtes voor de zender-en ontvangers, de zendmasten.Het B-kamp is tijdens de bezetting gebouwd. Na de oorlog werd het in gebruik genomen door de Lucht Strijd Krachten (LSK).